NOTA DE PREMSA : Salut ampliarà el finançament dels dispositius de monitoratge continu de glucosa a tots els menors de 18 anys amb diabetis tipus 1

https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/310001/salut-ampliara-financament-dels-dispositius-monitoratge-continu-glucosa-tots-menors-18-anys-diabetis-tipus-1

Aquest enllaç porta a la Nota de premsa.