Mesures per la COVID-19 prorrogades fins al dia 20 de gener de 2022