Mesures per la COVID-19 prorrogades fins al 17 de setembre de 2021