Mesures per la COVID-19 a partir del 26 d’abril de 2021