Mesures per la COVID-19 a partir del 15 de març de 2021