Mesures per la COVID-19 a partir del 09 d’abril de 2021