MEMORIA,ca 2020

Aquesta Memòria 2020 està pendent de ser debatuda i aprovada en la propera Assemblea General Ordinària de AdCc.

https://editor.editafacil.es/visor/index.aspx?p=1FD30350