MEMÒRIA 2019

Aquesta es la Memòria 2019 aprovada en la darrera Assemblea General Ordinària celebrada el 3 de març de 2020.

/home/navegant/Documents/200212 MEMÒRIA 2019 aprovada (còpia).pdf