Activitats i notícies

TORNEM A OBRIR L’OFICINA!!
Mesures per la COVID-19 a partir del 09 d’abril de 2021 prorrogades fins el 26 d’abril!
MEMÒRIA 2020

Aquesta Memòria 2020 està pendent de ser debatuda i aprovada en la propera Assemblea General Ordinària de AdCc.

https://editor.editafacil.es/visor/index.aspx?p=1FD30350
Mesures per la COVID-19 a partir del 15 de març de 2021