SERVEIS CU+FUB

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE:

L’ASSOCIACIÓ DE DIABÈTICS DE LA CATALUNYA CENTRAL (AdCc) I

LA CLÍNICA UNIVERSITÀRIA (CU+) DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA DEL BAGES (FUB)

Volem informar, de forma resumida, que l’Associació de Diabètics de la Catalunya Central (AdCc) i la Clínica Universitària de la Fundació Universitària del Bages, han acordat formalitzar un nou conveni de col·laboració per tal de desenvolupar diferents activitats de comú acord i amb subjecció als següents pactes:

A).– La col·laboració consistirà en la prestació de serveis de podologia, als socis de l’AdCc, per part del servei de podologia de la Clínica Universitària de la FUB.

Aquesta activitat, es durà a terme a les instal·lacions de la Clínica Universitària de la FUB, per podòlegs/professors de podologia, amb la col·laboració d’alumnes del Grau en podologia, en els períodes d’estades clíniques d’aquests.

A1- Per tal de garantir la màxima qualitat en l’atenció, s’estableixen les següents condicions per a la utilització del servei:

  • En la primera visita a un nou soci, i un cop l’any per tots els associats que ho sol·licitin, es realitzarà un cribatge neuro-isquèmic del peu (valoració de la sensibilitat i la circulació) per tal d’establir els grau d’afectació que presenta la persona. Aquesta valoració serà gratuïta pel soci de l’AdCc.
  • Al llarg de l´any, els socis de l´AdCc tenen dret a 3 quiropòdies gratuïtes al servei de podologia de la CU+. Si s’ha de realitzar un nou cribatge neuro-isquèmic (a petició del pacient o a criteri del podòleg), aquest ja comptarà com a una visita.
  • Aquesta atenció gratuïta, s´oferirà en els períodes de pràctiques clíniques dels alumnes del Grau en podologia.
  • A aquestes 3 quiropòdies, s´hi poden afegir les 3 que ofereix el CatSalut a l´any, per les persones diabètiques, el que fa un total de 6 actes podològics a l´any que es poden realitzar de forma gratuïta les persones diabètiques i sòcies de l´AdCc.

B.– En el cas de necessitar més periodicitat en l’atenció o sol·licitar algun tipus d’actuació fora dels anteriors supòsits, la Clínica Universitària oferirà als socis de l’AdCc, un descompte del 20 % en les seves tarifes habituals, en tots els serveis que ofereix: podologia, fisioteràpia, logopèdia, dietètica i psicologia.

C– En l´àmbit de la prevenció i promoció de la salut de la persona diabètica, la CU+ oferirà anualment als membres de l´AdCc, el poder inscriure´s en els diferents grups d´activitat física saludables que es proposen, amb unes tarifes especials. Aquestes inscripcions es faran públiques durant el mes de setembre de cada any

Nota: per gaudir dels serveis cal demanar hora i presentar el carnet de soci/a de l’AdCc

 

Manresa 01/07/2018